Oferta dla klientów indywidualnych

Kancelaria Prawna proponuje klientom indywidualnym pomoc prawną w zakresu prawa rodzinnego oraz prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa mieszkaniowego oraz spadkowego.

 

prawo administracyjne:

 • sporządzania wniosków, odwołań i skarg na decyzje organów administracji publicznej
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
 • reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

prawo cywilne:

 • doradztwo w sprawach cywilnych i postępowania cywilnego
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • reprezentacja w sprawach sądowych
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach cywilnych

prawo karne:

 • obrona w sprawach karnych
 • reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych

prawo pracy:

 • udzielanie porad prawnych w sprawach pracowniczych
 • przygotowywanie odwołań i pism do sądu pracy
 • reprezentacja pracownika przed sądem pracy

prawo rodzinne:

 • udzielanie porad prawnych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
 • reprezentacja przed sądem w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

prawospadkowe:

 • udzielanie porad prawnych w sprawach nabycia spadku i podziału spadku
 • udzielanie porad prawnych w sprawach związanych z dochodzeniem zachowku
 • udzielanie porad prawnych w sprawach realizacji testamentów
 • reprezentacja w sprawach sądowych z zakresu prawa spadkowego

prawo ubezpieczeniowe:

 • dochodzenie roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych w sprawach szkód komunikacyjnych
 • pełna obsługa szkód osobowych i innych
 • udzielanie porad prawnych w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

 

pomoc prawna świadczona jest w formach:

 • doradztwa prawnego - porad prawnych, przygotowania umów, wniosków i pozwów,
 • reprezentacji klientów przez sądami i organami państwowymi,
 • udziału w negocjacjach handlowych.

 

   Copyright © Adwokat Michał Legierski | Gliwice | 2006 > Strona główna