Oferta dla przedsiębiorców

Kancelaria Prawna proponuje kompleksową obsługę przedsiębiorców w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego. Głównymi obszarami specjalizacji Kancelarii są :

 

prawo administracyjne:

 • doradztwo w zakresie zezwoleń, koncesji i licencji
 • regulacja stanów prawnych przed organami jednostek samorządu terytorialnego
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • reprezentacja przed organami podatkowymi
 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
 • reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

prawo kontraktowe:

 • analiza i doradztwo w zakresie przygotowania umów handlowych
 • negocjacje umowne
 • nadzór nad wykonaniem zawartych umów,
 • reprezentacja w sprawach odpowiedzialności kontraktowej przedsiębiorców
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach cywilnych

prawo karne gospodarcze:

 • obrona w sprawach karnych w zakresie oszustw kapitałowych i ubezpieczeniowych
 • obrona w sprawach karnych w zakresie prania brudnych pieniędzy
 • obrona w sprawach karnych związanych z egzekucją roszczeń
 • reprezentacja w sprawach karnych spółek handlowych

prawo pracy:

 • przygotowywanie umów o pracę
 • przygotowywania kontraktów menadżerskich
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji
 • opracowanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania
 • opracowanie dokumentacji w zakresie delegowania pracowników za granicę
 • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania zezwoleń na zatrudnienie w Polsce

prawo gospodarcze:

 • tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego
 • stała obsługa prawna spółek i przedsiębiorców
 • przekształcenia, fuzje, przejęcia, łączenie spółek
 • przygotowywanie opinii prawnych w bieżącej działalności przedsiębiorców
 • reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych i pozasądowych
 • udzielanie porad prawnych i konsultacji

prawo własności intelektualnej:

 • doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego
 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie prawa autorskiego,
 • przygotowywanie umów licencyjnych,
 • doradztwo w zakresie prawa własności przemysłowej
 • pomoc w przygotowaniu rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych
 • współpraca z rzecznikiem patentowym w zakresie reprezentacji przez Urzędem Patentowym,
 • reprezentacja w sprawach sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji

prawo zamówień publicznych:

 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej
 • przygotowywanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresu prawa zamówień publicznych
 • przygotowywanie protestów i odwołań
 • reprezentacja przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami.

 

pomoc prawna świadczona jest w formach:

 • doradztwa prawnego - porad prawnych, przygotowania umów, wniosków i pozwów,
 • reprezentacji klientów przez sądami i organami państwowymi,
 • udziału w negocjacjach handlowych.

 

   Copyright © Adwokat Michał Legierski | Gliwice | 2006 > Strona główna